บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2522 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลิตยาคุณภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยทุกคน ดังนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพดีทำการผลิตยาทุกชนิดด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยจากบุคลากรคุณภาพผู้ชำนาญงานทุกคน
ปัจจุบัน บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด มีพนักงานมากกว่า 1,600 คน ที่ดิน 15 ไร่ โดยมีพื้นที่ใช้สอย 43,000 ตารางเมตร แบ่งออกเป็นพื้นที่การผลิต 18,000 ตารางเมตร พื้นที่สำหรับเก็บวัตถุดิบและคลังสินค้า 20,000 ตารางเมตร และอาคารสำนักงาน 5,000 ตารางเมตร
จากความตั้งมั่นที่จะผลิตยาดีมีคุณภาพนี้เอง บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และที่เป็นความภาคภูมิใจอย่างที่สุด ก็คือการที่ประชาชนคนไทยให้การยอมรับและเชื่อถือในคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาที่ผลิตโดยบริษัทฯด้วยดีเสมอมา
 
Messages from Chairman
ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่น และคำนึงถึงคุณค่าของชีวิต บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด ได้คิดค้น วิจัย และพัฒนาสูตรตำรับยา เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และบริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะยกระดับอุตสาหกรรมผลิตยาภายในประเทศให้ได้มาตรฐานสากล
ณ วันนี้ บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด ได้ก้าวอย่างมั่นใจสู่มาตรฐานสากล พร้อมขยายฐานการผลิต เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยา
เพื่อคุณภาพชีวิตทุกชีวิต บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด มีจิตสำนึกและคุณธรรมในการผลิต พร้อมสร้างสรรค์ยาคุณภาพสู่มือประชาชนและจะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
 
© Thai Nakorn Patana Company Limited. All Rights Reserved. Powered by Software Gallery